Talentenjacht

Het zakenblad Business Week maakt, geholpen door 22 consultants, wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, jaarlijks een overzicht van de beste designopleidingen ter wereld. Nederland is niet geheel onverwacht vertegenwoordigd met twee opleidingen. Keurig verdeeld over HBO en Academisch onderwijs neemt Nederland met de Design Academy en de TU Delft een prominente plaats in op deze lijst waarop de Amerikaanse opleidingen, hoe kan het ook anders, veruit (29) in de meerderheid zijn. Opvallend is meer de opkomst van de Aziatiatische landen (9) en India (2). Afrika ontbreekt geheel terwijl ook Zuid Amerika schamel is vertegenwoordigd (Brazilie). Designonderwijs is dus nog vooral nog steeds een angelsaksische aangelegenheid waar vooral Noord Amerika en Europa (16) de dienst uitmaken. Dat aan die situatie wel eens heel snel een einde zou kunnen komen blijkt ook uit het feit dat de instroom van Aziatische studenten aan westerse opleidingen sterk aan het opdrogen is.

Aantal topdesignopleidingen per continent:

Noord Amerika 29
Europa 16
Azie 11
Zuid Amerika 1
Totaal 60

Bron: Business Week 2008