Behoud Turkije Instituut ook voor Nederlandse bedrijfsleven!

Met meer dan een activiteit per dag was de viering van de 400-jarige diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije in 2012 een ongekend succes. In dat jaar werd de basis gelegd voor veel duurzame relaties tussen Nederlandse en Turkse culturele instellingen en maatschappelijke initiatieven. Diverse Nederlandse instellingen waaronder het Turkije Instituut, leverden een belangrijke bijdrage aan dit succes. Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert van de steeds intensievere handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije. Voor duurzaam succes op de Turkse markt is gemakkelijk toegankelijke en betrouwbare kennis van doorslaggevend belang. Het  Turkije Instituut speelt als onafhankelijke een belangrijke maar ondergewaardeerde rol bij het ontwikkelen van die kennis. Het voortbestaan van dit instituut staat echter onder druk. Een bescheiden structurele bijdrage van de overheid is even gewenst als noodzakelijk om de toekomst van  dit Instituut te garanderen en daarmee de handelsbelangen van Nederland op de steeds belangrijker wordende Turkse markt een goede dienst te bewijzen. Elke euro voor het Turkije Instituut betaald zich in veelvoud uit. Minister Timmermans kom over de brug!

Gerbrand Bas, Yard 9 en lid werkgroep Turkije Dutch Trade Board.